Saxlund har, som tidigare meddelats, utökat styrelsen med två nya ledamöter. Bolaget vill se detta som en nystart tillsammans med den nyss genomförda nyemissionen.

-Styrelsen i Saxlund önskar de båda nya ledamöterna välkomna och anser att Styrelsen nu har får en enklare arbetssituation efter att under nästan ett års tid enkom har bestått av tre ledamöter. Vi ser fram emot ett bra samarbete och ytterligare energi in i det omställningsarbete bolaget och styrelsen genomför, säger Styrelsens ordförande Rolf Hasselström.

Bolaget har, som har kommunicerats i bokslutskommunikén, sett ett uppsving i förfrågningar. Framförallt är intresset för bolagets transportabla anläggningar stort på den svenska marknaden. Det engelska dotterbolaget tecknade ett nytt kontrakt på ca 19 800 KSEK, i slutet av december, som kommer att färdigställas under 2019.

-Jag ser fram emot att få vara del av samt att kunna bidra till Saxlunds transformationsresa för att gå mot lönsamhet och växa. Marknaden för förnybar energi generellt och bioenergibranschen specifikt har en ljus framtid framför sig. Saxlund är idag väl positionerat för att kunna kapitalisera på detta med en mindre kostnadsmassa än tidigare år, ett starkt varumärke och produktportfölj, säger Alexander Lepännen ny styrelseledamot i Saxlund.

-I dag ser vi flera signaler på att det finns en stark politisk vilja att göra bioenergisatsningar i Sverige, Tyskland och Storbritannien, men också i resten av Europa. Det kommer att innebära nya affärsmöjligheter för Saxlund. Vi har en framstående teknologi och en ny affärsmodell som har minskat den ekonomiska risken i nya projekt avsevärt. Jag tror att Saxlund kommer att överraska många framöver. Därför har jag valt att både investera i bolaget och att bidra i styrelsens arbete för att åstadkomma detta, säger Svante Carlsson ny styrelseledamot i Saxlund.