Saxlund Sweden AB har tecknat kontrakt om ca 8,5 MSEK med Stork Thermeq B.V för leverans av materialhantering och bioenergianläggning till Storks projekt med Veolia i Holland.

– Under en tid har i arbetat med Stork, som är ett holländskt bolag med ca 17 000 anställda. Det är verkligen roligt att vårt första gemensamma projekt blir till Veolia i Holland. Avsikten från båda bolagen är att arbeta som partners för att kunna leverera framförallt bioenergianläggningar. Till det här projektet levererar vi våra kärnprodukter i form av materialhanteringsutrustning samt en bioenergiugn som kommer att tillse att anläggningen kan leverera ca 15 MW effekt, säger Stefan Wallerman, VD Saxlund Group AB.