Till Neovas fjärrvärmeverk i Gimo, Östhammars kommun, levererar Saxlund en 3,5 MW transportabel panncentral. Fjärrvärmeverket behöver öka sin nuvarande kapacitet eftersom fler kunder ansluter till befintligt fjärrvärmenät. Med ytterligare en installation av en panncentral längre fram i år kommer kapaciteten totalt ökas från 2 MW till 7 MW.

Utökningen sker i två etapper där man i första etappen utökar den befintliga kapaciteten med en transportabel panncentral på 3,5 MW. I andra etappen tas den äldre fastbränslepannan på 2 MW ur bruk och ersätts med ytterligare en 3,5 MW panncentral.  Saxlund har fått kontraktet klart på att leverera den första transportabla panncentralen till fjärrvärmeverket.  Panncentralen tillverkas i egen verkstad i Kristianstad. Den levereras komplett och nyckelfärdig i transportabelt pannhus. Leveransen inkluderar också Styrskåp och all styr- och reglerutrustning.

– Vi har bra erfarenhet av Hotabs TPC anläggningar, säger Andreas Kozub på Neova.

– Till Gimo väljer vi Hotabs TPC anläggning eftersom vi har flera av dessa anläggningar sedan tidigare och vi har bra erfarenhet av dem. Till ett rimligt pris får vi en väl fungerande anläggning och vi har snabb tillgång till reservdelar och service, berättar Andreas Kozub, kommunikationsansvarig på Neova.

– Den standardiserade lösningen som Hotab erbjuder i sina transportabla panncentraler är fördelaktig för oss då det innebär att vi har samma reservdelar till flera av våra anläggningar. Installationen går snabbt och anläggningen blir klar för drift på kort tid, avslutar Andreas.