Årsredovisning och revisionsberättelse inför årsstämman den 4 juni 2020 finns tillgänglig här.

För mer information kontakta:

Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

 Saxlund Group AB är genom dotterbolagen Saxlund Sweden AB, Saxlund International GmbH och Saxlund International Ltd en komplett leverantör av hela värdekedjan – teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar – inom bioenergi och industriell miljövård. Kunderna återfinns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Stockholm. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser som nås på 08-463 80 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se.