Materialhantering

För skogsrester, sågverksavfall, flis, pellets, slam etc.

Saxlunds första flatbottnade silo designades och patenterades redan 1947. Silon utvecklades eftersom Saxlund behövde ett system för att kunna mata vått sågspån och flis till Saxlunds förbränningsugnar för biomassa. Sedan dess har Saxlund blivit synonymt med bränsle- och askhanteringsutrustning avsedd för bioenergibranschen.

Idag är Saxlunds stångmatare, glidram och TubeFeeder ® branschledande och väl renommerade produkter.

Saxlund har erfarenheten och kompetensen att leverara robusta materialhanteringssystem.

   Stångmatare lämpad för för att hantera tunga,

   våta och i allmänhet icke friflytande fasta

   bulkmaterial, till exempel:

 

      •   Träflis                          •   Strimlat träavfall 
      •   SRF och RDF             •   Palm- och nötkärnor 
      •   Träpellets                   •   Jordnötsskal
      •   Däck chips                 •   Avvattnat slam 
                                                •   Bark

 

   Kontrollerad matning av icke-friflytande material

     Typiska material:               Industrier:

      •   Träflis                              •   Board 
      •   Återvunnet träspill       •   Pappersindustri
      •   Sågspån                          •   Fjärrvärmeanläggningar
      •   RDF                                  •   Pelletstillverkning
                                            

Kontrollerad utmatning av icke-
friflytande material 
för silos upp till 8 m    

 

Typiska material:       Industrier:

•   Sågspån                   •   Fjärrvärmeanläggningar
•   Träflis                       •   Board
                                       •   Sågverk, virkesbearbetning
             

Materialfickor med stångmatning

Saxlunds stångmatare är designad för svåra, icke friflytande bulkmaterial och är därför främst lämpligt för cementindustrin, fjärrvärmeanläggningar, spån- och träskivetillverkare samt för slamhantering inom vattenindustrin.

Stångmataren är designad av Saxlund International Group för kvadratiska och rektangulära bunkrar/fickor. Den plana botten ger många fördelar och stångmatarna kan användas i en rad olika konfigurationer för att passa kunders olika behov såsom lösningar för pålitlig urlastning och noggrann dosering.

TubeFeeder

TubeFeeder ® är utformad för att ge kontinuerlig, hög volym av utlastning utav bulkmaterial.

Systemet är energisnålt, förbrukar så lite som 25% av den effekt som krävs för traditionella exponerade skruvar. Det ger en skonsam hantering av material och kan installeras i flatbottnade bunkrar och silos med stora spännvidder och diametrar samt till stora öppna lager.

TubeFeeder ® är väl lämpad för processer som kräver en hög grad av noggrannhet. Det är en överlägsen lösning för industrier som ställer höga krav på effektivitet och prestanda i sina materialhanteringsprocesser.

Hydraulisk rotor

Kontrollerad, roterande utmatning för flatbottnade cirkulära silos.

Främst för lagring av flis och sågspån.

Rotorn tillser att utmatningen sker genom ett ”massflöde” av icke friflytande och svårhanterliga material med ”först in, först ut”-principen

Materialfickor med stångmatning

Saxlunds stångmatare är designad för svåra, icke friflytande bulkmaterial och är därför främst lämpligt för cementindustrin, fjärrvärmeanläggningar, spån- och träskivetillverkare samt för slamhantering inom vattenindustrin.

Stångmataren är designad av Saxlund International Group för kvadratiska och rektangulära bunkrar/fickor. Den plana botten ger många fördelar och stångmatarna kan användas i en rad olika konfigurationer för att passa kunders olika behov såsom lösningar för pålitlig urlastning och noggrann dosering.

Stångmatare lämpad för för att hantera tunga, våta och i allmänhet icke friflytande fasta bulkmaterial, till exempel:
• Träflis
• Strimlat träavfall 

• SRF och RDF
• Palm- och nötkärnor 

• Träpellets
• Jordnötsskal

• Däck chips
• Avvattnat slam 

• Bark

TubeFeeder

TubeFeeder ® är utformad för att ge kontinuerlig, hög volym av utlastning utav bulkmaterial.

Systemet är energisnålt, förbrukar så lite som 25% av den effekt som krävs för traditionella exponerade skruvar. Det ger en skonsam hantering av material och kan installeras i flatbottnade bunkrar och silos med stora spännvidder och diametrar samt till stora öppna lager.

TubeFeeder ® är väl lämpad för processer som kräver en hög grad av noggrannhet. Det är en överlägsen lösning för industrier som ställer höga krav på effektivitet och prestanda i sina materialhanteringsprocesser.

Kontrollerad matning av icke-friflytande material

Typiska material:

Träflis
• Återvunnet träspill 
• Sågspån
• RDF

Industrier:

• Board
• Pappersindustri
• Fjärrvärmeanläggningar
• Pelletstillverkning

Hydraulisk rotor

Kontrollerad, roterande utmatning för flatbottnade cirkulära silos.

Främst för lagring av flis och sågspån.

Rotorn tillser att utmatningen sker genom ett ”massflöde” av icke friflytande och svårhanterliga material med ”först in, först ut”-principen

Kontrollerad utmatning av icke- friflytande material för silos upp till 8 m    

Typiska material: 

Sågspån
Träflis

Industrier:

•   Fjärrvärmeanläggningar
•   Board
•   Sågverk, virkesbearbetning

Saxlunds glidram

Optimal utlastning för silos

Glidramstekniken utvecklades och patenterades av Saxlund på 1960-talet som ett sätt att lasta ur icke-fritt flytande material från en rund planbottensilo. Sedan dess har Saxlunds glidram framgångsrikt använts i stor utsträckning runt om i världen i tusentals installationer.

Saxlunds ursprungliga glidram utnyttjar en enda ram som arbetar återgående över botten av silon. Vi har också patenterat en ny dubbel ram som har vissa fördelar bl.a. för större silos.

Egenskaper för Saxlunds glidramar:
• Effektiv och enkel drift.
• Enhetligt utnyttjande av materialet via ”först in, först ut”-principen.
• Största möjliga storlek på utmatningsöppningar.
• Noggrann urlastning och mätning av lagrat material på begäran.
• Stängd konstruktion – ingen lukt.
• Externt underhåll – även med full silo.
• Glidramen flyttar endast det lösa material som krävs vilket resulterar i låg strömförbrukning och låga underhållskostnader.
• Flatbottnade silos är mer ekonomiska att tillverka och ger maximerad förvaring.

Material
• Avvattnat avloppsslam
• Pappersslam
• Massa av sockerbetor
• Träflis
• Träpulver
• Bark
• Aska, botten- och flygaska

Tillämpningar
• Tippmottagning
• Buffertlagring
• Urlastning direkt till lastbil