Saxlunds teknologi är
utvecklad och designad för
att klara de strängaste utsläpps-
nivåer inom EU’s lagstiftning.

Förbränningsteknologi för utvinning av bioenergi

Förbränningskammaren är hjärtat i varje energisystem och Saxlund har med många års erfarenhet och avancerad forskning tagit fram de mest effektiva och miljövänliga förbränningssystem som finns på marknaden. Saxlunds förbränningssystem består av egenutvecklade rörliga roster, patenterade rosterstavar och patenterad inmatare.

Saxlunds utrustning är modulariserad och tillåter flertalet anslutningar till vår ugn i kombination eller separat. Saxlunds förbränningslösning kan kopplas för att leverera till exempel het gas, varmvatten, ånga eller hetolja eller en kombination. Saxlund levererar förbränningslösningar mellan 0,5-30 MW. Saxlunds förbränningssystem klarar att förbränna biomassa såsom våt bark och träflis men även att torra bränslen i form av återvunnet trä och RDF. Saxlunds teknologi är utvecklad och designad för att klara de strängaste utsläppsnivåer inom EUs-lagstiftning

Förbränningskapacitet:
0,5 – 30MW
Fördelar:
• 50 års erfarenhet
• Bred bränsleflexibilitet
• Fukthalt upp till 60%.
• Hög tillförlitlighet
• Hög förbränningseffektivitet
• Låga utsläpp
• Låg LCC (Life Cycle Cost)
• Patenterad vändbar rosterstav
Typer av pannor:
• Hetvattenpannor
• Ångpannor
• Hetoljepannor
• Rökgastork
• Kombination av ovanstående

Transportabla Panncentraler

En av våra mest mest framgångsrika produkter är Hotabs transportabla panncentraler. Egentillverkade på vår verkstad med högsta kvalité med den senaste tekniken. Som tillägg kan kunden själv välja typ av fasad. Vi kan bygga ihop i princip hur många sektioner som helst. Vanligtvis bygger vi upp till 2,5 MW per sektion.
Inom Gruppen har vi personal med högsta kompetens och erfarenhet inom samtliga arbetsområden. Detta gör att vi kan erbjuda produkter anpassade efter kundens behov. Den goda kvalitén upprätthålls genom ett kvalitetsstyrningssystem, många års erfarenhet i branschen och våra egentillverkade produkter.

Platsbyggda Panncentraler

I flera decennier har både Saxlund och Hotab verkat som några av de största och mest kompetenta aktörerna inom förbränningsteknik. Idag finns all vår kompetens och vår teknologi samlad under ett och samma tak. Vi kan erbjuda ett brett utbud och stora möjligheter att skräddarsy er anläggning.
Vi utför bl.a. följande typer av entreprenader:
• Turn Key anläggningar
• Portabla panncentraler
• Totalentreprenader
• Delentreprenader
• Ombyggnader

Utbildning för pannskötare

Vi bedriver utbildningsverksamhet för pannskötare och annan berörd personal i fastbränsleteknik. Kurserna hålls ute på en anläggning eller i våra kurslokaler i Kristianstad. Under tre dagar varvas teori och praktik för att avslutas med ett praktiskt prov. Efter avklarad utbildning får deltagarna ett kursintyg som enligt gällande normer berättigar dem till att ansvara för driften av panncentraler.
För utförligare information, priser, geografiska områden etc. kontakta Jonas Tarstad