Materialhantering

Ett urval av våra produkter inom materialhantering är:

• Materialfickor med stångmatare
• Kedje- och skruvtransportörer
• Slamsilo med utmatning (glidram)
• Askhantering

Förbränning

• Ugn med rörlig rost för vått biobränsle, pellets och RT-flis.
• Ång-, hetvatten- och hetoljepannor
• Storlekar: 300 kW – 30MW
• Transportabla panncentraler upp till 3MW

Rening

Ett urval av våra produkter inom rening är:

• Rökgaskondensor (skrubber, lamell eller tub)
• Vått elektrofilter WESP
• Kassetfilter
• Slangfilter
• Elektrofilter ESP
• Injicering av kalk och aktivt kol
• Cykloner