Saxlund levererar biovärmecentral till Oslofjord Convention Center

Oslofjord Convention Center i Stokke kommun byggs under perioden 2013-2020 ut med 1600 nya hotellrum, samt en stor idrottsanläggning. Idrottsanläggningen kommer att bestå av en flerbrukshall på 10 000 m2, fullskalig ishockeyhall och en simhall. Vidare ska nuvarande konferensbyggnader byggas ut betydligt. Efter att bygget är färdigställt kommer hela Oslofjord Convention Centers anläggning vara 160 000 m2 stor.

Byggherre är Oslofjord Property AS, hyresgäst är Oslofjord Convention Center AS. ILC Construction AS är generalentreprenör i projektet, som har ett kontraktsvärde på över 2 miljarder NOK.

Som underentreprenör till ILC Construction AS levererar Saxlund, en ny biovärmecentral som kommer värma upp samtliga lokaler i området. Kontraktet tecknades i december 2016 med ett kontraktsvärde på ca 35 MNOK.

Biovärmecentralen drivs med flis och bioolja. Denna typ av anläggning blev det bästa alternativet då både energipriset blev det lägsta och miljöpåverkan är i det närmaste obefintlig.

Vi valde Saxlund som leverantör efter att ha genomfört en totalutvärdering baserad på pris och kvalité, säger Kjetil Risa, Ledare Teknik och Styrelseledamot, ILC Construction AS.

Saxlund har dessutom gott renommé om att vara ett seriöst företag med bred erfarenhet av just denna typ av förbränningsanläggningar, fortsätter Kjetil.

Vi är ännu i projekteringsfasen då byggstart av anläggningen är planerad till i sommar. Vi håller tidplanen fint och Saxlund har fortlöpande besvarat förfrågningar under projekteringen.