Nyheter

Nyheter2019-03-22T04:26:25+00:00

Delårsrapport Januari – juni 2020

       Vi bidrar till Ren luft, Ren Energi och Rent vatten     Saxlund har ökat orderboken med ett värde över 100 MSEK sedan Corona-pandemins utbrott Saxlund har säkerställt finansiering om totalt 105 MSEK Fortsatta resultatbättringar jämfört med föregående år Andra kvartalet

By |Rapporter|

Delårsrapport Januari – mars 2020

Första kvartalet 2020 ▪ Nettoomsättning uppgick till 49 692 (35 039) KSEK ▪ Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -958 (-3 093) KSEK ▪ Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -2 136 (-3 642) KSEK ▪ Resultat efter skatt uppgick

By |Rapporter|

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Ordinarie årsstämma i Saxlund Group AB Saxlund Group AB, org.nr. 556556-8325, håller årsstämma den 4 juni 2020 klockan 10:00 i Erik Penser Banks lokaler vid Apelbergsgatan 27, 103 91 Stockholm. Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar

By |Nyheter|
Till toppen