Nyemission av aktier i Saxlund Group AB (publ.) 
Teckningsperiod 7-21 december 2018