Saxlund Group AB – Styrelse

Kenneth Eriksson

Ordförande sedan 2019
Född: 1959
Utbildning: Civilekonom
Aktieinnehav i bolaget: 25 000 000

Övriga uppdrag:
Kenneth Eriksson är bl.a. styrelseledamot i Trention AB, Gabrielsson Invest AB, B.O. Intressenter AB, TPC Components AB. Han är även styrelseordförande i bl.a. Bofast AB, Rapid Säkerhet AB, Inerventions AB. Vidare är han VD i Gabrielsson Invest AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Kenneth Eriksson har tidigare varit revisor i Tönnerviksgruppen (ingår numera i Ernst & Young). Vidare har han även haft tidigare styrelseuppdrag i bl.a. Svenska Capital Oil AB, Tamm & Partners Fondkommission AB.

Oberoende i förhållande till bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Alexander Leppänen

Styrelseledamot och CFO sedan 2019
Född: 1988
Utbildning: M.Sc., Intellecutal Capital Management Chalmers tekniska högskola
Aktieinnehav i bolaget: 1 650 000

Övriga uppdrag:
CFO och extern vice verkställande direktör i Student Competitions AB.

Oberoende i förhållande till bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

William Heigard

Styrelseledamot sedan 2019
Född: 1982
Utbildning: Magisterexamen i ekonomi från Stockholms Universitet
Aktieinnehav i bolaget: 500 000

Övriga uppdrag: VD/Koncernchef Trention AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: William Heigard har varit verksam på spelbolaget NetEnt AB där han bland annat ansvarat för Investor Relations, Business Controlling och Corporate Strategy. Han har även arbetat inom Corporate Finance på Avanza Bank.

Oberoende i förhållande till bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Linus Johansson

Styrelseledamot sedan 2020
Född: 1982
Utbildning: Jur.Kand och examen från Polishögskolan
Aktieinnehav i bolaget:

Övriga uppdrag: Vice VD Gabrielsson Invest AB, styrelseledamot Trention AB, Gabrielsson Invest AB, styrelseordförande i Bofast Fastigheter AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Linus Johansson har varit Vice Vd i Stockholmshem, ett av Sveriges största bostadsbolag, där han även var chef för VD-staben. Där ansvarade han för Corporate strategy, Business development, Compliance, större komplexa uppdrag samt frågor kring hållbarhet och digital utveckling. Han har även varit Vice vd samt ekonomichef på Väsbyhem samt bolagsjurist på Coor.

Oberoende i förhållande till bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Mats Gabrielsson

Styrelseledamot sedan 2020
Född: 1950
Utbildning: Civilekonomexamen från HHS
Aktieinnehav i bolaget: 60 527 225 aktier via familj och bolag

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i B.O. Intressenter AB, City Dental i Stockholm AB och Gabrielsson Invest AB m.fl., Styrelseledamot i Bofast AB, Rapid Säkerhet AB m.fl.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Mats Gabrielsson har varit Styrelseordförande i B.O. Intressenter AB, City Dental i Stockholm AB och Gabrielsson Invest AB m.fl., Styrelseledamot i Bofast AB, Rapid Säkerhet AB m.fl.

Oberoende i förhållande till bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Saxlunds Group AB – Ledande befattningshavare i Sverige

Stefan Wallerman

VD sedan 2016
Född: 1980
Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik vid KTH, Civilekonomsprogrammet på Stockholms Universitet.
Aktieinnehav i bolaget: 1 669 590

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Saxlund International Holding AB,  Saxlund Sweden AB och i Saxlund International AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD i Saxlund Bioenergy AB, styrelsesuppleant SRE AB och styrelsesuppleant Saxlund Hotab Holding AB samt Styrelseledamot i BRF Aprilgatan 12.

Oberoende i förhållande till bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Anna Eskhult

CFO sedan juni 2020
Född: 1976
Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi.
Aktieinnehav i bolaget:

Övriga uppdrag:
arbetar parallellt med uppdraget som CFO i Saxlund som CFO i Trention AB där hon varit anställd sedan 2017. Anna Eskhult har lång erfarenhet inom finans och att leda och utveckla ekonomifunktioner, och var tidigare anställd hos spelbolaget NetEnt där hon haft rollen som Group Finance Manager, innefattande ansvar för ekonomiavdelningen samt intern- och extern rapportering. Anna har tidigare även arbetat som Financial controller hos IP-Only Telecommunication. Anna Eskhult har en kandidatexamen i ekonomi

Oberoende i förhållande till bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja