Extra bolagsstämma

24 september 2020

Kallelse till Extra årsstämma
Gällande bolagsordning
Föreslagen bolagsordning
Revisorns yttrande
Styrelsens yttrande enl. ABL
Fullmaktsformulär
Protkoll Årsstämma 2019

Föregående stämmor

Klicka på länkarna nedan för att öppna respektive pdf-dokument från föregående stämmor (öppnas i
nytt fönster på din dator).
 –
Årsstämma 4 maj 2017

Årsstämma 30 juni 2016

Extra bolagsstämma 4 mars 2016

Extra bolagsstämma 11 november 2015

Årsstämma 7 maj 2015