Slamhantering av avloppsvatten

Även om Saxlunds flatbottnade silo utvecklades för bioenergisektorn och dess träbränslen, fanns det snabbt en efterfrågan från andra branscher där man hanterar klibbiga fasta material. Lösningen passar alldeles utmärkt för slamhantering och speciellt för avvattnat avloppsslam.

Materialhantering

I likhet med alla våra silosystem, finns det i allmänhet ett krav på systemen att leverera till och mata ut ifrån det och sedan dosera materialet med hög noggrannhet in en särskild process. För detta ändamål har Saxlund utvecklat ett sortiment av specialmaskiner för att hantera klibbigt slammaterial. Dessa inkluderar skruvtransportörer både band och axel, kedjetransportörer och slampumpar.

Detta i kombination med våra reglersystem, gör att vi kan erbjuda branschen ett komplett system. Typiska system för slamhantering inkluderar lastbilsmottagning och utmatning till lastbil. System för att sprida kalk på slammet finns på begäran. Möjlighet att väga materialet finns på begäran.

MER OM PRODUKTER INOM
MATERIALHANTERING

Projekt inom slamhantering

Farnham STW
Silo med glidram

The Thames Water Trident alliance valde Saxlund för att leverera detta prestigefyllda och ovanliga hanteringssystem som sprider kalk på slammet på deras anläggning i Farnham.

Simsholmen – Jönköping
Utmatning till lastbil

Saxlund leverarade två stycken silos med glidramsutmatning till Jönköping. Utmatning sker via glidram till Saxlunds skruvtransportör och ner till lastbil. Utmatningstakt är 80 m3/h.

Avonmouth
Kalkat avloppsslam och mottagning från lastbil

På Budds Farm Centrum Lagras det avvattnade slammet i Saxlunds slamsilos. Innan lagring av slam i silo sker stabilisering med tillsats av kalk. Efter utmatning behandlas slammet vidare på  intilliggande anläggningar.