Loading...

Att konvertera från fossilt bränsle till bioenergi sparar både pengar och miljön

Saxlund har flera kunder inom Industrin som behöver ånga och värme till sina processer och/eller för att värma upp sina anläggningar.

Att producera ånga och värme från bioenergi istället för från fossila bränslen är både mer kostnadseffektivt och ett sätt att sluta kretsloppet och minska miljöbelastningen.

Grunden för att byta till bioenergi är ofta kunskap och förankring på olika nivåer i företaget.
Genom vår gedigna erfarenhet av bioenergilösningar kan vi erbjuda allt från förstudier till kompletta leveranser med långtgående funktionsansvar. Genom samarbetspartners på alla nivåer säkerställer vi både bränsleförsörjning och finansieringslösningar om detta krävs i det enskilda fallet.
För industrikunder erbjuder vi en rad olika tekniska lösningar samt uppför anläggningar inom alla typer av entreprenadformer. Både för ånga och hetvatten.
Som ägare eller driftsansvarig för en av våra anläggningar har du full tillgång till vår service och support.

Kontakta Jonas
för mer information om bränslehantering och Hotabs förbränningsanläggningar

Jonas Tarstad
044-777 87 45
jonas.tarstad@saxlund.se