Loading...
I Saxlundkoncernen ingår idag Hotab som utvecklar och levererar kompletta biobränsle-
eldade förbränningsanläggningar. Anläggningar som omvandlar biobränslen till energi
måste uppfylla strikta tekniska, miljömässiga och ekonomiska krav. Vi har ett stort kunnande
inom bioenergiområdet och innehar ett antal patent när det gäller design av system.
  • Vi producerar och leverar allt från materialhantering till förbränning, panna och rökgasrening.
  • Våra anläggningar har kapacitet på 0,5 till 30 MW.
  • Som bränsle används pellets, flis (torrt och fuktigt), skogs- och sågverksrester.

REN ENERGI

För oss är de allt tuffare miljö kraven en utmaning som vi gillar och är stolta över att sätta främst i vår produktutveckling. Vi har patenterad teknik som säkerställer låga emissioner och för oss är det en självklarhet att våra anläggningar klarar gällande gränsvärden för utsläpp.

Sagt om oss

– Anläggning till Neova i Bjuv

”Till vårt fjärrvärmenät i Bjuv investerade vi i en fliseldad värmeanläggning på 3 MW med rökgaskondensor i container från Saxlund och Save Energy. För Neova som ett renodlat bioenergiföretag är det viktigt för oss att investera i anläggningar som är miljövänliga och kostnadseffektiva. Dessa två kriterier är tillsammans en stor anledning till varför vi valde just den här lösningen. Dessutom erbjöd man från Saxlund ett konkurrenskraftigt pris och en möjlighet att kunna leverera anläggningen på kort tid.

Vi har sedan tidigare också ett antal anläggningar från Saxlund och upplever att man i gemensamma projekt håller tidplaner och att man lyckas leverera som utlovat. När vi i projekten stöter på hinder på vägen är Saxlund också duktiga på att hitta lösningar.”
Anders Lantz, ansvarig Värme, Neova AB

Närvärme
– fasta eller transportabla panncentraler
(0,5 – 3 MW)

Närvärme kan t.ex. vara en industrianläggning som säljer sin överskottsvärme till närliggande fastigheter. Saxlund levererar mindre närvärmeanläggningar för effekterna från 0,5 – 3MW för fukthalter mellan 6-45% för flis och pellets.

En av de mest framgångsrika produkterna från Hotab är våra transportabla panncentraler. Egentillverkade på vår verkstad med högsta kvalité och den modernaste tekniken. Som tillägg kan kunden själv välja typ av fasad. Vi kan om kunden önskar bygga ihop i princip hur många sektioner som helst. Vanligtvis bygger vi upp till 3 MW per sektion.

Med vedertagna tekniska lösningar tillgodoser vi en driftsäker och stabil värmeproduktion. Vi hjälper er med en långsiktig och miljövänlig lösning.

Hotab levererade år 2015 denna transportabla panncentral av märket Certus till Olofströms Kraft AB. Anläggningen drivs med pellets och den har en panneffekt på 3 MW .