Förbränningsanläggningar

Saxlund är en erfaren leverantör av bränslehantering och förbränningsanläggningar. Saxlund och Hotab är välkända för sina robusta förbränningsanläggningar med högsta tillgänglighet. Till fabriker som tillverkar board eller pellets har vi under flera årtionden levererat problemfria anläggningar för förbränning av flis, virkesrester och skogsavfall, såsom bark. Värmen som genereras används till torkar och hetoljepressar.

Träflis- och sågspånshantering

Glidramar och stångmatningsfickor till silos
Saxlunds teknik för flatbottnade silos har levererats till branschen sedan 60-talet. Vår referenslista är lång och vi har leverarat till fabriker världen över.
Vi har lång erfarenhet av många material, från våt, trådig bark till torkat slipdamm och återvunnet trä.
Eftersom industrin har vuxit och miljöhänsyn har blivit viktigare, har större råvaruaffärer blivit nödvändigt och ofta behövs stora silos eller rektangulära bunkrar/fickor utrustade med utmatning. För detta ändamål har Saxlund International ett licensavtal för TubeFeeder ®.