Vårt erbjudande inom din Bransch

Saxlund leverar kompletta tekniska lösningar och förbränningsanläggningar för
biomassa (kapacitet upp till 30MW) till bl.a följande branscher

Materialhantering, bränsletransportörer och förbränningsteknologi.

 

LÄS MER

  Board- och Pelletsindustri

Robusta förbränningsanläggningar
0,5 – 30 MW

 

LÄS MER

  Sågverk

Allt från transportabla panncentraler (0,5-4 MW)
till större, kompletta bioenergianläggningar
upp till 30 MW.

LÄS MER

  Fjärrvärme & Närvärme

Låt oss ta hand om er konvertering
från fossilt till biobränsle,
enkelt, ekonomiskt och miljövänligt

 

LÄS MER

  Processindustri

Mottagningssystem för lastbil.
Silos. Utmatning till lastbil.
Kedjetransportörer.

 

LÄS MER

  Reningsverk – Slamhantering

Vi erbjuder flera filterlösningar för en
dammfri arbetsmiljö.
Filter, scrubbrar och cykloner

 

LÄS MER

  Gruvindustri