Wallerman

Om Stefan Wallerman

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Stefan Wallerman skapat 4 blogginlägg för.

Delårsrapport Januari – juni 2020

2020-08-26T07:07:05+00:0026 augusti, 2020|Rapporter|

       Vi bidrar till Ren luft, Ren Energi och Rent vatten     Saxlund har ökat orderboken med ett värde över 100 MSEK sedan Corona-pandemins utbrott Saxlund har säkerställt finansiering om totalt 105 MSEK Fortsatta resultatbättringar jämfört med föregående år Andra kvartalet 2020 Nettoomsättning uppgick till 42 894 (62 351) KSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till

Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen för 2019

2020-05-14T07:35:00+00:0014 maj, 2020|Rapporter|

Årsredovisning och revisionsberättelse inför årsstämman den 4 juni 2020 finns tillgänglig här. För mer information kontakta: Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00  Saxlund Group AB är genom dotterbolagen Saxlund Sweden AB, Saxlund International GmbH och Saxlund International Ltd en komplett leverantör av hela värdekedjan - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar – inom bioenergi och

Delårsrapport Januari – mars 2020

2020-05-13T07:48:09+00:0013 maj, 2020|Rapporter|

Första kvartalet 2020 ▪ Nettoomsättning uppgick till 49 692 (35 039) KSEK ▪ Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -958 (-3 093) KSEK ▪ Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -2 136 (-3 642) KSEK ▪ Resultat efter skatt uppgick till -3 694 (-4 621) KSEK ▪ Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,03) SEK

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

2020-05-04T13:15:35+00:004 maj, 2020|Nyheter|

Ordinarie årsstämma i Saxlund Group AB Saxlund Group AB, org.nr. 556556-8325, håller årsstämma den 4 juni 2020 klockan 10:00 i Erik Penser Banks lokaler vid Apelbergsgatan 27, 103 91 Stockholm. Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida, www.saxlund.se. Kallelsen skickas till de aktieägare

Till toppen