saxlund

Om saxlund

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har saxlund skapat 35 blogginlägg för.

Saxlund blir Servicepartner till Komforts Group

2020-02-27T14:53:07+00:0027 februari, 2020|Nyheter|

Saxlund tecknar exklusivt serviceavtal med Komforts Group. Den 15 februari 2020 övertog Saxlund agenturen för Komforts produkter och service i Skandinavien. Vänd er med fördel till oss för service av er Komfortsanläggnig, eller om ni är i behov av reservdelar. Vi saluför Komforts originaldelar inom styr & regler och mekanik till fördelaktiga priser.  Läs

Bokslutskommuniké 2019 Kvartalsrapport oktober – december 2019

2020-05-04T12:29:54+00:0019 februari, 2020|Rapporter|

Fjärde kvartalet, oktober - december 2019 Nettoomsättning uppgår till 47 976 (51 625) KSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till -445 (-5 387) KSEK. Resultatet är belastat med fasta kostnader som avvecklats med ca 500 KSEK Resultat efter skatt uppgick till 369 (-7 910) KSEK Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,31) SEK före och efter

Delårsrapport Q3 2019

2020-05-04T08:18:16+00:0027 november, 2019|Rapporter|

Tredje kvartalet, juli - september 2019 Nettoomsättning uppgår till 53 530 (34 261) KSEK. Rörelseresultat för perioden uppgick till -5 933 (-58 710) KSEK. Resultatet har belastats med ca 1 000 KSEK avseende fasta kostnader och som har avvecklats. Resultat efter skatt uppgick till -7 272 (-60 573) KSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,28 (-2,34) SEK före och efter utspädning. Niomånadersperioden

Delårsrapport Q2 2019

2020-04-28T08:59:51+00:0027 augusti, 2019|Rapporter|

Andra kvartalet, april - juni 2019 Nettoomsättning uppgår till 62 351 (84 498) KSEK. Rörelseresultat för perioden uppgår till -6 085 (-11 455) KSEK. Resultatet har belastats med ca 2 500 KSEK avseende fasta kostnader som har avvecklats. Resultat efter skatt uppgår till -6 932 (-12 917) KSEK. Resultat per aktie uppgår till -0,04 (-0,50) SEK

Årsredovisning 2018

2020-04-28T09:28:53+00:004 juni, 2019|Rapporter|

Årsredovisning 2018 laddas ner här 2019-06-04 Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00 Saxlund Group AB är genom dotterbolagen Saxlund Sweden AB, Saxlund International GmbH och Saxlund International Ltd en komplett leverantör av hela värdekedjan - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar - inom bioenergi och industriell miljövård. Kunderna återfinns bland svenska och europeiska industri-

Delårsrapport Q1 2019

2020-04-28T09:43:35+00:0029 maj, 2019|Rapporter|

Saxlunds nyemission registrerades hos bolagsverket 7/1 2019. Extra bolagsstämma har hållits där Alexander Leppänen och Svante Carlsson valdes in som nya styrelsemedlemmar Rörelseresultat för jan-mars uppgår till -3 642 (-15 041) KSEK varav ca -1 000 KSEK är hänförliga till kostnader som avvecklats under kvartalet. Kvartal 1, Januari - mars 2019 Nettoomsättning uppgår till 35 039

Saxlund utökar styrelsen

2019-03-04T21:06:04+00:004 mars, 2019|Nyheter|

Saxlund har, som tidigare meddelats, utökat styrelsen med två nya ledamöter. Bolaget vill se detta som en nystart tillsammans med den nyss genomförda nyemissionen. -Styrelsen i Saxlund önskar de båda nya ledamöterna välkomna och anser att Styrelsen nu har får en enklare arbetssituation efter att under nästan ett års tid enkom har bestått av tre

Bokslutskommuniké 2018

2020-04-28T10:13:56+00:0026 februari, 2019|Rapporter|

Nyemission genomförd Saxlund har genomfört en nyemission på ca 30 700 KSEK under kvartal 4. Kvartal 4 Oktober - December 2018 Nettoomsättning uppgår till 51 625 (68 811) KSEK. Justerat rörelseresultat för perioden uppgår till -3 381 (-2 431) KSEK Rörelseresultat för verksamheten uppgår till -5 387 (-11 277) KSEK inklusive engångsposter om -2 006 KSEK.

Delårsrapport Q3 2018

2020-04-28T10:16:01+00:0027 november, 2018|Rapporter|

Saxlund genomför nyemission under kvartal 4 2018 Saxlunds styrelse har föreslagit en nyemission på ca 30 000 KSEK. Emissionen är garanterad till 100% av bolagets huvudägare Trention AB (publ) och Gabrielsson Invest AB ("GIAB"). Stora nedskrivningar och reserveringar under perioden Nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har belastat bolagets resultat med -35 338 KSEK. Kvartal 3 juli

Till toppen