Årsredovisning 2017

Årsredovisning och revisionsberättelse inför årsstämman den 8 maj 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.saxlund.se och kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

2018-04-26

Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en komplett leverantör av hela värdekedjan – teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar – inom bioenergi, vattenrening och industriell miljövård. Kunderna återfinns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Saxlund Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl 17:00 (CET).

Årsredovisningen kan laddas ner här