Årsredovisning 2016

Årsredovisning och revisionsberättelse inför årsstämman den 4 maj 2017 finns nu tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets hemsida www.pilum.se och kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Årsredovisningen kan laddas ner här

2017-04-12

Stefan Wallerman, CEO, tel. 08-580 873 38, 070-306 37 00

Denna information är sådan information som Pilum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2017 kl 18:00 (CET).

Pilum är genom dotterbolagen Saxlund, Hotab och Envipower en komplett leverantör av hela värdekedjan – teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar – inom bioenergi och industriell miljövård. Kunderna återfinns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Pilum AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North Premier. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser.