Årsredovisning 2015

Årsredovisning och revisionsberättelse inför årsstämman den 30 juni 2016 finns nu tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets hemsida www.pilum.se och kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Årsredovisningen kan laddas ner här

2016-06-09

För ytterligare information:
Christian Baarlid VD/CEO
christian.baarlid@pilum.se
Tel: +46 705 61 80 20

Pilum är genom dotterbolaget Envipower en komplett leverantör av hela värdekedjan – teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar – inom industriell miljövård med fokus på hantering och rening av gas och luft. Kunderna återfinns huvudsakligen bland svenska och nordiska industri- och kraftvärmeföretag.

Pilum AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North Premier. Erik Penser Bankaktiebolag är Certified Adviser