Saxlund Group AB är noterad på
Nasdaq first North


Fakta om aktien:
Kortnamn: SAXG
Handlas i SEK
ISIN: SE0008966014
Antal aktier: 332 763 678 stycken

Största ägare per 2020-03-31

Ägare Antal aktier  Ägarandel
B.O. Intressenter AB 75 515 737 22,69%
Kenneth Eriksson 25 000 000 7,51%
Svante Carlsson, DBO 20 000 000 6,01%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 15 049 561 4,52%
P.Löfgren Konsult AB 6 435 000 1,93%
Karl-Erik Larsson 5 490 007 1,65%
Calamus Invest AB 5 000 000 1,50%
Sten Mörtstedt (Stallarholmen) 4 622 182 1,39%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 063 847 0,92%
Ernst Niss-Jonsson 2 770 000 0,83%

Erik Penser Bank
är Certified Adviser till Saxlund Group AB


Kontaktuppgifter:
Erik Penser Bank
Apelbergsgatan 27
Box 7405
103 91 Stockholm
tel: +46 8 463 80 00
e-mail: certifiedadviser@penser.se