Tekniska Lösningar för:

REN LUFT
REN ENERGI
RENT VATTEN

Följ oss på Linkedin

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Saxlund Group säkerställer en finansiering på 105 MSEK

Saxlund Group AB (publ) har träffat ett finansieringsavtal med sin största ägare Gabrielsson Invest AB och med Trention AB (publ) om att genomföra en kapitalisering av Saxlund Group AB (publ) för att säkerställa den kraftiga tillväxten som förväntas.

Läs mer här.

Saxlund tecknar exklusivt serviceavtal med Komforts Group

Den 15 februari 2020 övertog Saxlund agenturen för Komforts produkter och service i Skandinavien.
Vänd er med fördel till oss för service av er Komfortsanläggnig, eller om ni är i behov av reservdelar. Vi saluför Komforts originaldelar inom styr & regler och mekanik till fördelaktiga priser. 

Läs mer i en artikel på BioEnergy International:

Tillsammans har vi levererat över 5.000 anläggningar

Saxlund är en miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar, och servar utrustning anläggningar för miljövänlig, effektiv och resurssnål energiproduktion.

I koncernen ingår företagen Saxlund och Hotab som tillsammans arbetar med bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, hanteringssystem för biobränslen, slam och annan återvinningsindustri, rökgaskondensering samt rening av rökgaser.

Vårt erbjudande inom din Bransch

Saxlund levererar kompletta tekniska lösningar och förbränningsanläggningar för
biomassa (kapacitet upp till 30MW) till bl.a följande branscher

Materialhantering, bränsletransportörer och förbränningsteknologi.

 

LÄS MER

  Board- och Pelletsindustri
-

Robusta förbränningsanläggningar
0,5 – 30 MW

 

LÄS MER

  Sågverk
-

Allt från transportabla panncentraler (0,5-4 MW)
till större, kompletta bioenergianläggningar
upp till 30 MW.

LÄS MER

  Fjärrvärme & Närvärme
-

Låt oss ta hand om er konvertering
från fossilt till biobränsle,
enkelt, ekonomiskt och miljövänligt

 

LÄS MER

  Processindustri
-

Mottagningssystem för lastbil.
Silos. Utmatning till lastbil.
Kedjetransportörer.

 

LÄS MER

  Reningsverk - Slamhantering
-

Vi erbjuder flera filterlösningar för en
dammfri arbetsmiljö.
Filter, scrubbrar och cykloner

 

LÄS MER

  Gruvindustri
-

Dags att satsa på bioenergi eller effektivisera
och modernisera Er anläggning?

Kontakta mig!

Jonas Tarstad
044-777 87 45
jonas.tarstad@saxlund.se

Saxlund är ISO-certifierade