Saxlund Group AB – Styrelse

Rolf Hasselström

Styrelseordförande sedan 2016
Född: 1951
Utbildning: Civilekonomexamen från HHS

Övriga uppdrag: Rolf Hasselström är bl.a. styrelseledamot i Trention AB samt styrelseledamot eller styrelseordförande i samtliga av Trention AB ́s dotterföretag, styrelseordförande Calamus AB och Ciennce AB. Han är VD och styrelseledamot i Opcon Compressor System AB, styrelseledamot i Opcon Energy System AB, Svenska Rotor Maskiner AB, Fujian Opcon Energy Technology Co., Ltd., AirPower Group Inc., RMH Holding AB, Rolf Hasselström Konsult-och Förvaltnings AB, Landström arkitekter AB, Calamus Holding AB samt Calamus Invest AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i GEP Action AB, Music Network Records Group AB, Sincyl AB, styrelseledamot i Catella Förmögenhetsförvaltning AB, Lysholm Technologies AB, Calamusgruppen AB,

Kenneth Eriksson

Styrelseledamot sedan 2016
Född: 1959
Utbildning: Civilekonom

Övriga uppdrag: Kenneth Eriksson är bl.a. styrelseledamot i Trention AB, Gabrielsson Invest AB, B.O. Intressenter AB, TPC Components AB. Han är även styrelseordförande i bl.a. Bofast AB, Rapid Säkerhet AB, Inerventions AB. Vidare är han VD i Gabrielsson Invest AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Eriksson har tidigare varit revisor i Tönnerviksgruppen (ingår numera i Ernst & Young). Vidare har han även haft tidigare styrelseuppdrag i bl.a. Svenska Capital Oil AB, Tamm & Partners Fondkommission AB.

Alexander Leppänen

Styrelseledamot sedan 2019
Född: 1988
Utbildning: M.Sc., Intellecutal Capital Management Chalmers tekniska högskola

Övriga pågående uppdrag: CFO och extern vice verkställande direktör i Student Competitions AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: –

Aktieinnehav i Bolaget: –
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Bengt E. Johnson

Styrelseledamot sedan 2017
Född: 1940

Övriga uppdrag: Ledamot i Aktiebolaget Somas Ventiler, Somas Instrument AB, Trention AB och CS Produktion AB

Svante Carlsson

Styrelseledamot sedan 2019
Född: 1956
Utbildning: Doktorsexamen i Datalogi, Lunds Universitet

Övriga pågående uppdrag: Svante Carlsson är styrelseordförande i Äventuna AB och Svante Carlsson Invest AB med dotterbolag, samt styrelseledamot i Centrecourt & Partner AB. Vidare driver han konsultverksamhet genom sina helägda bolag.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Carlsson har varit styrelseordförande för MABI Rent AB (med koncernbolag), NFO Drives AB och US Energy Group AB (med dotterbolag) som samtliga varit noterade på Aktietorget (numera Spotlight Stock Market). Han har dessutom varit ordförande för ExpoAuto EA AB och styrelseledamot i SOI Intressenter i Sverige AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 17 000 000.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Saxlunds Group AB – Ledande befattningshavare i Sverige

Stefan Wallerman

VD sedan 2016
Född: 1980
Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik vid
KTH, Civilekonomsprogrammet på Stockholms
Universitet.

Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant i Saxlund International Holding AB, Envipower AB, Hotab Biosystem AB, VD och styrelsesuppleant i Saxlund International AB och styrelseledamot i BRF Aprilgatan 12.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD i Saxlund Bioenergy AB, styrelsesuppleant SRE AB och styrelsesuppleant Saxlund Hotab Holding AB.

Hans Hägg

CFO