Saxlund Group AB – Styrelse

Kenneth Eriksson

Ordförande sedan 2019
Född: 1959
Utbildning: Civilekonom
Aktieinnehav i bolaget: 25 000 000

Övriga uppdrag: Kenneth Eriksson är bl.a. styrelseledamot i Trention AB, Gabrielsson Invest AB, B.O. Intressenter AB, TPC Components AB. Han är även styrelseordförande i bl.a. Bofast AB, Rapid Säkerhet AB, Inerventions AB. Vidare är han VD i Gabrielsson Invest AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Eriksson har tidigare varit revisor i Tönnerviksgruppen (ingår numera i Ernst & Young). Vidare har han även haft tidigare styrelseuppdrag i bl.a. Svenska Capital Oil AB, Tamm & Partners Fondkommission AB.

Alexander Leppänen

Styrelseledamot och CFO sedan 2019
Född: 1988
Utbildning: M.Sc., Intellecutal Capital Management Chalmers tekniska högskola
Aktieinnehav i bolaget: 1 650 000

Övriga uppdrag: CFO och extern vice verkställande direktör i Student Competitions AB.

Svante Carlsson

Styrelseledamot sedan 2019
Född: 1956
Utbildning: Doktorsexamen i Datalogi, Lunds Universitet
Aktieinnehav i bolaget: 20 000 000

Övriga uppdrag: Svante Carlsson är styrelseordförande i Äventuna AB och Svante Carlsson Invest AB med dotterbolag, samt styrelseledamot i Centrecourt & Partner AB. Vidare driver han konsultverksamhet genom sina helägda bolag.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Carlsson har varit styrelseordförande för MABI Rent AB (med koncernbolag), NFO Drives AB och US Energy Group AB (med dotterbolag) som samtliga varit noterade på Aktietorget (numera Spotlight Stock Market). Han har dessutom varit ordförande för ExpoAuto EA AB och styrelseledamot i SOI Intressenter i Sverige AB.

William Heigard

Styrelseledamot sedan 2019
Född: 1982
Utbildning: Doktorsexamen i Datalogi, Lunds Universitet
Aktieinnehav i bolaget: 500 000

Övriga uppdrag: VD/Koncernchef Trention AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: William Heigard har varit verksam på spelbolaget NetEnt AB där han bland annat ansvarat för Investor Relations, Business Controlling och Corporate Strategy. Han har även arbetat inom Corporate Finance på Avanza Bank.

Saxlunds Group AB – Ledande befattningshavare i Sverige

Stefan Wallerman

VD sedan 2016
Född: 1980
Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik vid
KTH, Civilekonomsprogrammet på Stockholms
Universitet.

Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant i Saxlund International Holding AB, Envipower AB, Hotab Biosystem AB, VD och styrelsesuppleant i Saxlund International AB och styrelseledamot i BRF Aprilgatan 12.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD i Saxlund Bioenergy AB, styrelsesuppleant SRE AB och styrelsesuppleant Saxlund Hotab Holding AB.

Alexander Leppänen

CFO