Saxlund Group AB – Styrelse

Rolf Hasselström

Styrelseordförande sedan 2016
Född: 1951
Utbildning: Civilekonomexamen från HHS

Övriga uppdrag: Rolf Hasselström är bl.a. styrelseledamot i Trention AB samt styrelseledamot eller styrelseordförande i samtliga av Trention AB ́s dotterföretag, styrelseordförande Calamus AB och Ciennce AB. Han är VD och styrelseledamot i Opcon Compressor System AB, styrelseledamot i Opcon Energy System AB, Svenska Rotor Maskiner AB, Fujian Opcon Energy Technology Co., Ltd., AirPower Group Inc., RMH Holding AB, Rolf Hasselström Konsult-och Förvaltnings AB, Landström arkitekter AB, Calamus Holding AB samt Calamus Invest AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i GEP Action AB, Music Network Records Group AB, Sincyl AB, styrelseledamot i Catella Förmögenhetsförvaltning AB, Lysholm Technologies AB, Calamusgruppen AB,

Kenneth Eriksson

Styrelseledamot sedan 2016
Född: 1959
Utbildning: Civilekonom

Övriga uppdrag: Kenneth Eriksson är bl.a. styrelseledamot i Trention AB, Gabrielsson Invest AB, B.O. Intressenter AB, TPC Components AB. Han är även styrelseordförande i bl.a. Bofast AB, Rapid Säkerhet AB, Inerventions AB. Vidare är han VD i Gabrielsson Invest AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Eriksson har tidigare varit revisor i Tönnerviksgruppen (ingår numera i Ernst & Young). Vidare har han även haft tidigare styrelseuppdrag i bl.a. Svenska Capital Oil AB, Tamm & Partners Fondkommission AB.

Per-Olov Karlsson

Styrelseledamot sedan 2016
Född: 1947
Utbildning: Ekonom.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i St Eriks Ögonsjukhus, AMF Fastigheter, Västerkulla Holding. Han är även VD i Home Properties AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Folktandvården i Stockholms län, Landstingsservice, Västra servicegruppen och Tyresöbostäder samt styrelseledamot i flertalet fastighetsbolag bl.a. Nts AB.

Bengt E. Johnson

Styrelseledamot sedan 2017
Född: 1940

Övriga uppdrag: Ledamot i Aktiebolaget Somas Ventiler, Somas Instrument AB, Trention AB och CS Produktion AB

Saxlunds Group AB – Ledande befattningshavare i Sverige

Stefan Wallerman

VD sedan 2016
Född: 1980
Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik vid
KTH, Civilekonomsprogrammet på Stockholms
Universitet.

Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant i Saxlund International Holding AB, Envipower AB, Hotab Biosystem AB, VD och styrelsesuppleant i Saxlund International AB och styrelseledamot i BRF Aprilgatan 12.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD i Saxlund Bioenergy AB, styrelsesuppleant SRE AB och styrelsesuppleant Saxlund Hotab Holding AB.

Sven Wramner

CFO