Robust kvalité och en välbeprövad förbränningsteknik

Saxlund och Hotab utvecklar och levererar kompletta biobränsleeldade förbränningsanläggningar till Sågverk.

En anläggning från Saxlund säkerställer högsta tillgänglighet och en låg driftskostnad.

Bränslehantering

Vi levererar och servar alla former av bränslehanteringssystem.
• Stångmatning
• TubeFeeder
• Glidram
• Hydraulisk Rotor

Förbränning

Vår förbränningsteknik driver effektivt och bekymmersfritt virkestorkar och fjärrvärmenät för uppvärmning av era och eventuellt även grannbygdens lokaler.
Kapacitet: 1-30 MW
Bränsle: Flis med olika fukthalt upp till 60%, pellets, spillvirke såsom stenbark.

Rökgasrening

Vi garanterar låga emissioner och att utsläppskraven hålls för våra anläggningar.
• Rökgasrening
• Askutmatning

Kontakta mig
för förslag på smarta tekniska lösningar till er industri

Jonas Tarstad

044-777 87 45
förnamn.efternamn@saxlund.se