Loading...
Hem 2018-01-16T20:03:33+00:00

Välkommen till Saxlund Group

I vår koncern ingår följande företag

Tillsammans har vi levererat över 5.000 anläggningar

Saxlund är en miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar, och servar utrustning anläggningar för miljövänlig, effektiv och resurssnål energiproduktion.

I koncernen ingår företagen Saxlund och Hotab som tillsammans arbetar med bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, hanteringssystem för biobränslen, slam och annan återvinningsindustri, rökgaskondensering samt rening av rökgaser.

Vårt erbjudande inom din Bransch

Saxlund leverar kompletta tekniska lösningar och förbränningsanläggningar för
biomassa (kapacitet upp till 30MW) till bl.a följande branscher

Materialhantering, bränsletransportörer och förbränningsteknologi.

 

LÄS MER

  Board- och Pelletsindustri

Robusta förbränningsanläggningar
0,5 – 30 MW

 

LÄS MER

  Sågverk

Allt från transportabla panncentraler (0,5-4 MW)
till större, kompletta bioenergianläggningar
upp till 30 MW.

LÄS MER

  Fjärrvärme & Närvärme

Låt oss ta hand om er konvertering
från fossilt till biobränsle,
enkelt, ekonomiskt och miljövänligt

 

LÄS MER

  Processindustri

Mottagningssystem för lastbil.
Silos. Utmatning till lastbil.
Kedjetransportörer.

 

LÄS MER

  Reningsverk – Slamhantering

Vi erbjuder flera filterlösningar för en
dammfri arbetsmiljö.
Filter, scrubbrar och cykloner

 

LÄS MER

  Gruvindustri

Dags att satsa på bioenergi eller effektivisera och modernisera Er anläggning,

Rådfråga oss!

Saxlund är ISO-certifierade

Projekt på gång

Tre exempel på pågående projekt inom vår koncern

Saxlund levererar biovärmecentral till Oslofjord Convention Center

12 april, 2017|

Saxlund levererar biovärmecentral till Oslofjord Convention Center Oslofjord Convention Center i Stokke kommun byggs under perioden 2013-2020 ut med 1600 nya hotellrum, samt en stor idrottsanläggning. Idrottsanläggningen kommer att bestå av en flerbrukshall på

MER OM PROJEKTEN