Loading...
Hem 2018-02-13T14:02:54+00:00

Projekt på gång

Exempel på pågående projekt inom vår koncern

FLER PROJEKT / LÄS MER

Tillsammans har vi levererat över 5.000 anläggningar

Saxlund är en miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar, och servar utrustning anläggningar för miljövänlig, effektiv och resurssnål energiproduktion.

I koncernen ingår företagen Saxlund och Hotab som tillsammans arbetar med bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, hanteringssystem för biobränslen, slam och annan återvinningsindustri, rökgaskondensering samt rening av rökgaser.

Vårt erbjudande inom din Bransch

Saxlund levererar kompletta tekniska lösningar och förbränningsanläggningar för
biomassa (kapacitet upp till 30MW) till bl.a följande branscher

Materialhantering, bränsletransportörer och förbränningsteknologi.

 

LÄS MER

  Board- och Pelletsindustri

Robusta förbränningsanläggningar
0,5 – 30 MW

 

LÄS MER

  Sågverk

Allt från transportabla panncentraler (0,5-4 MW)
till större, kompletta bioenergianläggningar
upp till 30 MW.

LÄS MER

  Fjärrvärme & Närvärme

Låt oss ta hand om er konvertering
från fossilt till biobränsle,
enkelt, ekonomiskt och miljövänligt

 

LÄS MER

  Processindustri

Mottagningssystem för lastbil.
Silos. Utmatning till lastbil.
Kedjetransportörer.

 

LÄS MER

  Reningsverk – Slamhantering

Vi erbjuder flera filterlösningar för en
dammfri arbetsmiljö.
Filter, scrubbrar och cykloner

 

LÄS MER

  Gruvindustri

Dags att satsa på bioenergi eller effektivisera och modernisera Er anläggning,

Rådfråga oss!

Saxlund är ISO-certifierade